Nerli Gruppen Poland Sp. z o.o.
Wdrożenie TIK w przedsiębiorstwie Nerli Gruppen Poland Sp. z o.o. w Kościerzycach

RPOP.02.01.02-16-0049/21

Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie Nerli Gruppen Poland Sp. z o.o. poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2B oraz B2E wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury technicznej. Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach: marketing i sprzedaż, produkcja i gospodarka materiałowa, prawo, księgowość i finanse, zasoby ludzkie. Należy podkreślić, iż długookresowym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa.

Wdrożenie przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych pozytywnie wpłynie na pracę przedsiębiorstwa i usprawni proces marketingowy, organizacyjny i sprzedażowy. Innowacja procesowa zwiększy konkurencyjność oferowanych przez firmę produktów i towarów w zakresie ich dostępności ofertowej i szybszym czasie realizacji zamówienia. Nastąpi automatyzacja procesów zamawiania/ofertowania/płatności/dostaw oraz zarządzania personelem i typowymi procesami zarządczymi w przedsiębiorstwie

Wartość projektu: 207 916,00 PLN
Dofinansowanie: 133 066,24 PLN