DYNAMISK
SOLSKYDD

Dynamisk solavskärmning – vad betyder det?

Enligt Somfy är dynamiska solskydd avancerad teknik för automatisering
och styrning av externa eller interna enheter som markiser eller rulljalusier via ett intelligent byggnadshanteringssystem. Systemet tar emot sensordata i realtid om temperatur, vind, sol etc. och kombinerar det med förinställda data och tröskelvärden utifrån kraven från både byggnadsförvaltare och boende.

Systemet erbjuder även möjlighet till lokal styrning, tack vare vilken det kan anpassas till aktuella behov.

ENERGIFÖRBRUKNING IDAG

Byggnader förbrukar cirka 30 % av världens energi.

Byggnader står för 20 % av de globala CO₂-utsläppen.

Två tredjedelar av energin som används i byggnader används för uppvärmning och kyla.

Från 25 % till 35 % av elkostnaderna beror på användningen av artificiellt ljus.

Beroende på tid på dygnet och årstid förändras yttre väderförhållanden ständigt. Inredningen av byggnaden där användarna arbetar och bor ska hållas på en stabil och så bekväm nivå som möjligt, i linje med deras behov och preferenser.

Dynamiskt solskyddssystem = högre komfort och lägre energiförbrukning

Varför dynamisk solskydd?

Solavskärmning kan utan tvekan ha en direkt inverkan på byggnadens klimat- och energiberäkningar. Förutom att säkerställa god termisk komfort påverkar skuggning behovet av uppvärmning och kylning av byggnaden. I en tid då primära energikällor är hotade blir det ännu viktigare att utvärdera alla tekniska aspekter av en byggnad för att säkerställa en optimal och hållbar lösning.
Nedan förklarar vi varför dynamiska solskydd är värda att överväga.

Dynamisk solskydd ger energieffektivitet i byggnader och minskar kostnaderna

Med solskydd är det lättare att bibehålla den optimala temperaturen i en byggnad utan att öka energibehovet.

För att skapa ett optimalt rumsklimat bör användningen av naturligt ljus och värme beaktas redan i ett tidigt skede av byggnationen. Naturligtvis är det också värt att bedöma det utifrån andra miljöförhållanden, byggnadens placering och val av fasad. Dagsljusnivåer, som kan maximeras och styras med dynamiska solskyddslösningar, kan bidra till att minska en byggnads energibehov. Detta är mycket goda nyheter för byggnadsförvaltarnas plånböcker!

Dynamisk skuggning anpassas till rådande förhållanden

Efterfrågan på energineutrala byggnader ökar ständigt och som en följd av detta föreslås ofta olika isoleringslösningar som en del av byggprocessen. Nackdelen med sådana lösningar är att de negativt påverkar den termiska effekten i byggnaden. Men om du istället väljer dynamisk solavskärmning kan du bidra till att minska byggnadens energibehov med automatisk styrning av värme och kyla. Tillgång till naturligt dagsljus bidrar väl till att förbättra användarnas/invånarnas hälsa och bidrar till att bättre utnyttja energieffektiviteten. Med en dynamisk skuggningslösning uppnås energivinster genom naturlig användning av energikällor, såsom solljus, vilket till exempel minskar behovet av belysning eller ger önskat värmetillskott.
Om du väljer en manuellt styrd parasoll istället för en dynamisk parasoll finns det visserligen en viss vinst, men eftersom manuell styrning ofta kräver mänsklig närvaro eller övervakning kommer parasollet inte att röra sig om inte någon säger till det. Detta kan göra att energin används åt fel håll. Realtidsdata om miljöförhållanden i kombination med dynamisk programmering ger ett mycket bättre resultat, även vad gäller miljö och naturresurser.

Smarta solskyddssystem förbättrar byggnadens komfort

Med ett dynamiskt solskyddssystem blir det möjligt att skapa en bättre inomhusmiljö med tonvikt på att förbättra välbefinnandet och komforten för de som vistas i byggnaden. I synnerhet är dagsljusstyrning en viktig faktor för välbefinnande och har en direkt inverkan på hälsa och produktivitet.

Klimat, värme, kyla och ljusförhållanden förändras ständigt. På vintern behöver fingrarna på tangentbordet värmas upp för att utföra arbetet, och på sommaren behöver huvudet kylas ner för att tänka. Nyckeln till ett bekvämt boende i en byggnad bör vara att säkerställa stabiliteten i dess inre miljö

ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER

Tack vare dynamisk solavskärmning kan energikostnaderna för kylning och uppvärmning av en byggnad minskas med upp till 70 procent.

EPBD (EU-direktivet om byggnaders energiprestanda) rekommenderar dynamisk solavskärmning som en energieffektiv lösning.

Sammanfattningsvis – de viktigaste fördelarna med ett dynamiskt solskyddssystem:
  • Sänk energiförbrukningen genom att anpassa behovet av kyla och tilläggsvärme av byggnaden
  • En hälsosammare inomhusmiljö. Ökad tillgång till naturligt ljus förbättrar välbefinnandet
  • Öka användarens produktivitet med visuell och termisk komfort
  • Förbättrar den estetiska aspekten av fasaden genom harmonisk placering av solskydden och deras samordning

Dynamic solskydd är avgörande eftersom det minskar behovet av kylning och ger bättre interna klimatförhållanden. Dessutom tillåter de optimal användning av dagsljus.

Dela med sig:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Logowanie